Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie

Ostatnia aktualizacja strony: 2018-11-26 12:01:48

Majątek

Majątek 2018

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Wartość księgozbioru 

(stan na 31.12.2018)