Ostatnia aktualizacja strony: 2018-11-26 13:25:49

Ewidencje i rejestry

REJESTRY 
NazwaSposób udostępnienia
Rejestr czytelników - baza danych osobowych czytelników   Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr delegacji pracowników Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr odwiedzin w czytelni Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr wypożyczeń czasopism Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr czytelników korzystających ze stanowiska komputerowego        Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Rejestr ubytków Zgodnie z obowiązującymi przepisami
EWIDENCJE 
Nazwa       Sposób udostępniania
Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników                                     Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dzienniki korespondencyjne        Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Księgi kontroli zewnętrznych        Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Książka środków trwałych       Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Księgi inwentarzowe       Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Książka druków ścisłego zarachowania       Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Dziennik Biblioteki Publicznej       Zgodnie z obowiązującymi przepisami