Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-23 09:59:38

Majątek

Majątek 2020

Aktywa trwałe 530.936,00

Aktywa obrotowe 1.125,23

Wartość księgozbioru 797.545.22

(stan na 31.12.2020 r.)

Majątek 2019

Aktywa trwałe  544.908,00

Aktywa obrotowe  987, 94

Wartość  księgozbioru  747.303,78

( stan na 31.12.2019 r)

Majątek 2018

Aktywa trwałe 

Aktywa obrotowe  1.237,10

Wartość księgozbioru  696.064,56 zł

(stan na 31.12.2018 r.)