Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-16 11:15:41

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie,

 ul.11 Listopada 33d, 28-300 Jędrzejów

Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane do kontaktu: grzes1902@op.pl